In 2016 eisten woningbranden in België minstens 78 doden (34 vrouwen en 42 mannen). Van twee personen is het geslacht niet vermeld. Tegenover 2015 is dit een drastische stijging.

​Buiten materiële schade kunnen de gevolgen ook groot zijn. Het verlies van dierbaren is onbeschrijfelijk en tekent je voor het leven.
Een branddetectiesysteem of rookmelder werkt 24uur per dag, hierdoor zal dit systeem altijd sneller reageren op rook of brand dan iemand die de beginnende brand net opmerkt.
fireangel branddetectie draadloos, slim en eenvoudig
Our Team

Soorten detectoren

* optische detectoren
* thermische detectoren
* multicriteria - detectoren
* brandmeldknoppen
* beam rookmelders


image-179792-rookmelder.png
iedereen tijdig verwittigen!
Laat uw rookmelders communiceren onder elkaar, zo wordt iedereen vanop elke plaats in de woning tijdig gewekt.


image-179796-rookmelder.png
Schoenmaker, blijf bij je leest
Laat u vakkundig informeren voor branddetectie.Detectoren bestaan in verschillende uitvoeringen en dienen correct geplaatst te worden.
image-179836-2020.png
Wist u dat!
Tegen 2020 dienen alle woningen in Vlaanderen voorzien te zijn van branddetectie volgens de reglementering op alle verdiepen.